Program

Termín konference: 12. 5. 2021, 9.30 – 16.00 hodin

9.30 – 9.40 | Zahájení

9.40 – 12.00 | Biomedicínské aspekty pandemie

Předsedající sekce: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU

 • 9.40 – 10.15 (+ 15 min. diskuse) | COVID-19 a statistika

  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz LF MU
 • 10.30 – 10.45 | Koronavirus a jeho vlastnosti

  doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D., virolog a vedoucí výzkumné skupiny, CEITEC MU
 • 10.45 – 11.00 | Co zjistíme pomocí PCR a sekvenace virového genomu

  Mgr. Filip Pardy, výzkumník v Centrální laboratoři Genomika, CEITEC MU: Laboratorní diagnostika koronaviru

 • 11.00 – 11.15 | Vakcinace proti koronaviru: typy vakcín, situace v ČR a ve světě

  prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF MU a FNUSA

 • 11.15 – 11.30 | Léčba pacientů s COVID-19

  prof. MUDr. Petr Husa, CSc., přednosta Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno

 • 11.30 – 12.00 | Perspektivy řešení zdravotních aspektů pandemie COVID-19

  Panel přednášejících (všichni přednášející)

13.00 – 16.00 | Společenské a ekonomické aspekty pandemie

Předsedající sekce: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci MU

 • 13.00 – 13.20 | Role univerzit v krizi

  PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek MŠMT pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
 • 13.20 – 13.40 | Krizový management a ekonomika univerzity v COVIDové době

  Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka Masarykovy univerzity
 • 13.40 – 14.00 | COVID a Legislativa: vztah člověka a státu a práva, fungování veřejných institucí, evidence-based politika

  doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D., vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví PrF MU

 • 14.00 – 14.20 | COVID a Společnost: veřejný prostor - politická soutěž, média, fake news, manipulace

  Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D., vedoucí Katedry politologie FSS MU

 • 14.20 – 14.40 | Dlouhodobé ekonomické náklady boje s pandemií: dopady uzavření škol a zdravotní dopady recesí

  Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., profesor na CERGE-EI

 • 14.40 – 15.00 | MUNI pomáhá, role univerzity v době krize

  doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů MU
  Ing. BcA. Barbora Hauserová, koordinátorka dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ

 • 15.00 – 16.00 | Perspektivy řešení společenských, ekonomických a právních aspektů pandemie COVID-19

  Panel přednášejících (všichni přednášející)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info