O konferenci

Science for Society 2023: Research Evaluation

Science for Society je konference pořádaná Masarykovou univerzitou. Cílem konference je přiblížit různorodé aktivity univerzity široké veřejnosti. Druhý ročník konference plánovaný na květen 2023 se bude věnovat hodnocení vědy.

Národní hodnocení výzkumu podle Metodiky 2017+ poskytlo vysokým školám podmínky a motivaci pro změnu pohledu na strategii ve výzkumu a sledování jeho výkonnosti a dopadu. Jak dokázaly vysoké školy tuto příležitost uchopit a do jaké míry jsou autonomní ve svém vnitřním systému hodnocení akademických aktivit? Především problematikou institucionálních evaluací v prostředí vysokých škol se bude zabývat konference Science for Society. Budeme diskutovat konkrétní metody i celkové směřování a kulturu hodnocení a jak přispívá k rozvoji kvality ve výzkumu a vzdělávání.

Předešlé ročníky

2021: Role univerzity ve společnosti v době krize

První ročník se uskutečnil v květnu 2021 a věnoval se aktivitám souvisejícími s pandemií COVID-19 – tématem konference konkrétně byla reflexe zapojení Masarykovy univerzity do řešení zdravotních a sociálních aspektů koronavirové krize. Na konferenci vystoupili odborníci, vědci a řídicí pracovníci, kteří se významným způsobem podíleli na zvládání koronavirové pandemie, a to jak z hlediska medicínského či výzkumného, tak z hlediska společenského.

Záznam konference je k dispozici na Youtube MU.

Vědecký výbor

Odbornou záštitu nad konferencí nese prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity, prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Organizační výbor

Konferenci organizuje Odbor výzkumu Rektorátu Masarykovy univerzity.

Organizační tým:

  • Ing. Lukáš Palko
  • Mgr. Michal Petr
  • Mgr. Petra Mořkovská, Ph.D.
  • Mgr. Eva Nagyová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info