O konferenci

Science for Society 2021: Role univerzity ve společnosti v době krize

Science for Society je konference pořádaná Masarykovou univerzitou. Cílem konference je přiblížit různorodé aktivity univerzity široké veřejnosti.

První ročník plánovaný na květen 2021 se bude věnovat aktivitám souvisejícími s pandemií COVID-19 – tématem konference konkrétně bude reflexe zapojení Masarykovy univerzity do řešení zdravotních a sociálních aspektů koronavirové krize. Na konferenci vystoupí odborníci, vědci a řídící pracovníci, kteří se významným způsobem podílí na zvládání koronavirové pandemie, a to jak z hlediska medicínského či výzkumného, tak z hlediska společenského.  

Vědecký výbor

Odbornou záštitu nad konferencí nese prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity, prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., a prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Organizační výbor

Organizační záštitu drží prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Masarykovy univerzity, doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.​

Součástí organizačního týmu Masarykovy univerzity jsou:

  • Mgr. Pavel Žára, M.A.
  • Ing. Mgr. Iva Šašinková
  • Mgr. Eva Nagyová
  • Ing. Vladan Dokoupil
  • Ing. Lucie Janečková
  • Mgr. Michaela Pokorná
  • Mgr. Tomáš Kudela
  • Mgr. Lucie Burianová
  • Mgr. Iveta Burdová
  • Ing. Ema Wiesnerová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info